[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Jeugdwerklandschap

Het Jeugdwerk in Vlaanderen in één omvattende beschrijving gieten is een bijna een onmogelijke opdracht. Jeugdwerk in Vlaanderen staat juist gekend om zijn grote diversiteit en variëteit aan werkvormen, soorten en activiteiten. Hét jeugdwerk bestaat eigenlijk niet, maar is een verzamenling van allerlei werkvormen en -soorten. Om het bos nog door de bomen te zien, geven we hier enkele beschrijvingen, opdelingen en cijfers mee. 

Jeugdwerk in Vlaanderen

Jeugdwerk is de verzamelnaam die in Vlaanderen wordt gebruikt voor jeugdverenigingen zoals jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, vakantie- en kamporganisaties voor kinderen en jongeren en allerlei andere jeugdwerkvormen zoals het jeugdwelzijnswerk, culturele en artistieke jeugdverenigingen, verenigingen die informatie over of voor de jeugd verstrekken, jeugdverenigingen die werken rond de participatie van kinderen en jongeren, ... . 

De wettelijke definitie luidt [1] : sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis. 

In 2023 [2] waren er 107 Vlaamse jeugdverenigingen erkend en/of gesubsidieerd worden door het Vlaamse decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. 

Al deze jeugdverenigingen zijn actief in Vlaanderen en Brussel en hebben werkingen in minstens 3 of 4 verschillende provincies (of 2 of 3 provincies en het Brussels hoofdstedelijk gewest).

Elke organisatie heeft zijn eigen hoofdzetel. Op onderstaande kaart kan je de locatie hiervan terugvinden. Veel jeugdverenigingen hebben ook nog eigen regionale of lokale afdelingen. Om hier meer over te weten te komen, surf naar de eigen website van de jeugdvereniging. 

Een overzicht van alle Vlaams erkende jeugdwerkverenigingen, met logo en link naar hun website vind je ook op de website van De Ambrassade.

Logo jeugdmaps

Wil je nog meer jeugdwerkverenigingen op een kaart zien? Alle jeugdlokalen in Vlaanderen worden verzameld op één kaart: www.jeugdmaps.beVOETNOTEN

[1] Vlaams decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

[2] In de jaren ervoor waren er dit 105 voor 2015, 111 voor 2016, 111 voor 2017, 109 voor 2018, 105 voor 2019, 100 voor 2020, 109 voor 2021, 108 voor 2022.  We tellen hier alle gesubsidieerde landelijke jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen, verenigingen participatie en informatie, verenigen met een bijzondere opdracht en de erkende politieke jongerenverenigingen.