[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het jeugdwerk in Vlaanderen bij elkaar.
Home

★Verschillende niveaus

Afhankelijk van de pedagogische relatie die organisaties hebben of de afstand tot de kinderen die ze innemen kan je 3 soorten jeugdwerk onderscheiden. 
1e lijn

We spreken over eerstelijns jeugdwerk bij initiatieven, vormingen of producten van jeugdverenigingen die zich rechtstreeks richten op kinderen en jongeren. Het eerstelijns jeugdwerk heeft als doelgroep haar deelnemende kinderen en jongeren en staat het dichtste bij deze doelgroep.

Voorbeelden zijn: een lokale jeugdbewegingsgroep, een vakantie- of kamporganisatie, een speelplein, een jeugdhuis, een plaatselijk jeugdatelier of artistieke workshop, … .

2e lijn

Tweedelijns jeugdwerk zijn initiatieven, vormingen, diensten of producten van jeugdverenigingen die zich richten op de ondersteuning, begeleiding, vorming of informatieverstrekking van of voor het eerstelijns jeugdwerk. De doelgroep is hier meestal de verantwoordelijken en organisatoren van het eerstelijns jeugdwerk. 

Voorbeelden zijn: de nationale secretariaten van de jeugdbewegingen of hun regionale afdelingen, koepelorganisaties of federaties die een bepaalde werksoort ondersteunen, jeugdverenigingen met een specifiek ondersteuningsaanbod voor eerstelijns jeugdwerk of jeugdwerkers, een jeugdorganisatie die bepaalde info verstrekt aan de eerstelijns jeugdwerker, ... .

3e lijn

Derdelijns jeugdwerk zijn initiatieven, vormingen, diensten of producten van jeugdverenigingen die zich richten op de ondersteuning, begeleiding, vorming of informatieverstrekking van of voor het tweedelijnsjeugdwerk. Derdelijns jeugdwerk neemt ook taken op zoals de vertegenwoordiging en/of belangenbehartiging van de jeugdwerksector in zijn geheel of een specifieke werksoort of werkvorm. Zo vormen ze een belangrijke schakel tussen de overheid, beleidsmakers en de jeugdwerksector. In Vlaanderen zijn een aantal van deze derdelijnsorganisaties ook gekend als de 'bovenbouw organisaties' (jeugdverenigingen met een bijzondere opdracht). Onrechtstreeks hebben deze derdelijns jeugdwerkverenigingen ook een impact op het eerstelijns jeugdwerk.

1e-2e-3e lijn

De meeste lokale en regionale jeugdwerkverenigingen zijn voornamelijk eerstelijns jeugdverenigingen. De meeste Vlaamse jeugdverenigingen zijn tweedelijns jeugdverenigingen. Maar jeugdwerkverenigingen combineren vaak eerste- en tweedelijns jeugdwerk. Slechts een kleine groep van jeugdverenigingen combineren zowel eerste-, tweede- als derdelijns jeugdwerk.

Aard van het jeugdwerk