[anysurfer.logo]

Basiswerk jeugdwerk

Het Basiswerk jeugdwerk brengt zoveel mogelijk basiskennis over het Vlaamse Jeugdwerk bij elkaar.
Home

Bronnen beleid

Decreet en uitvoeringsbesluit 

De belangrijkste bron voor het hoofdstuk jeugdbeleid in Vlaanderen, is het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, zoals gewijzigd. en het bijhorende Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, zoals gewijzigd. 

Verdere achtergrond over de regelgeving, wijzigingen er aan en visie er rond, is hier terug te vinden op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

Het Vlaamse jeugd(werk)beleid 

Met de Ambrassade staken we ook een presentatie in elkaar over het Vlaamse decreet jeugd- en kinderrechtenbeleid.
De laatste versie hiervan (2018) kan je hier als PDF downloaden.

Hieronder kan je ook een oudere de prezi-presentatie bekijken. Deze is echter niet meer volledig up-to-date en dateert van 2017.