Zet jouw jeugdwerkgebouw op jeugdmaps.be, en betaal nooit meer onroerende voorheffing

17/03/2017

De onroerende voorheffing, ook wel de ‘grondbelasting’ genoemd, is een gewestbelasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Sinds 2016 zijn jeugdwerkorganisaties in het Vlaamse Gewest hiervan definitief vrijgesteld via een nieuw decreet. Dat is goed nieuws, want op die manier bespaar je als jeugdwerkorganisatie gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis. Bovendien werd met dit nieuwe decreet een belangrijke stap gezet in de deregulering ten aanzien van de jeugdsector.

De vrijstelling geldt zowel voor lokale en provinciale jeugdverenigingen, als voor jeugdwerk dat actief is op Vlaams niveau (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een andere regelgeving).

Om automatisch vrijgesteld te worden van deze belasting, moeten jeugdwerkorganisaties en hun gebouwen wel geregistreerd zijn op jeugdmaps.be. Zet je jeugdlokaal, jeugdhuis of jeugdwerkgebouw daarom vóór 15 april op jeugdmaps.be om al vanaf het aanslagjaar 2017 vrijgesteld te worden van onroerende voorheffing.

Hoe ga je concreet aan de slag?

Jeugdwerkorganisaties erkend via het decreet Vlaams Jeugdbeleid krijgen half maart een email van De Ambrassade met een unieke link waarmee ze hun organisatiegegevens en gebouwen kunnen toevoegen op jeugdmaps.be.

Lokale afdelingen van erkende koepels of federaties (Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, VNJ, en Hujo) krijgen in de loop van maart een email van hun koepel of federatie met een unieke link. Met die link kunnen zij hun organisatiegegevens en gebouwen zelf toevoegen op jeugdmaps.be.

Lokale jeugdwerkinitiatieven die niet-gekoepeld zijn kunnen enkel door hun gemeente geregistreerd worden op jeugdmaps.be. Wil je zeker zijn dat je gebouw op jeugdmaps.be staat? Klop dan zeker aan bij je gemeentelijke jeugddienst.

Ook gemeentebesturen kunnen een account aanmaken op jeugdmaps.be, en de jeugdwerkorganisaties en –infrastructuren in hun gemeente op de kaart zetten.

Er zijn nog heel wat andere redenen om je gebouw op jeugdmaps.be te zetten

Jeugdmaps.be is niet enkel een registratietool voor de onroerende voorheffing. Het is ook een instrument voor je koepel of federatie om je beter te kunnen ondersteunen op vlak van infrastructuur, een hulpmiddel voor gemeentebesturen om hun jeugdlokalen en speel- en jeugdruimtes in kaart te brengen, en een referentie voor ruimtelijke professionals zodat zij meer rekening kunnen houden met jeugdruimte.

Door je gebouw op jeugdmaps.be te zetten zorg je dat ook de overheid en de ruimtelijke planners weten waar je lokaal ligt. Op die manier kunnen zij de inplanting van nieuwe speelbossen, fietspaden, speelpleinen of bushaltes beter afstemmen op de ligging van jullie gebouw. Of vermijd je misschien wel dat jullie buitenterrein verkaveld wordt.

Bovendien is het de bedoeling dat jeugdmaps.be op termijn uitgroeit tot een toegankelijke online kaart waarop iedereen terecht kan om leuke jeugdplekken in Vlaanderen en Brussel te ontdekken. Een handige plek voor kinderen, jongeren en ouders om jouw werking te leren kennen. Maar ook voor jezelf een nuttige tool om op zoek te gaan naar nieuwe speel- en jeugdplekken, of om de omgeving van je kampplaats op voorhand al wat te verkennen.

Meer weten?

  • Alle informatie over jeugdmaps.be vind je hier.
  • Nog vragen? Stel ze aan Raf Verbruggen (De Ambrassade), raf.verbruggen@ambrassade.be, 02 551 13 93.
  • Meer weten over het opzet van jeugdmaps.be? Bekijk het promofilmpje voor gemeenten of lees het artikel in Dropzone (juni 2015, p. 22).
  • Op de website www.jeugdlokalen.be kan je terecht voor al je vragen over jeugdlokalen.

Jeugdmaps.be is een product ontwikkeld door De Ambrassade en Mediaraven in samenwerking met de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Formaat, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, KSA, KLJ, IJD, Jeugd Rode Kruis, KAJ, FOS Open Scouting, JNM, Uit De Marge, Jonge Helden, Platform Allochtone Jeugdwerkingen, VNJ en Hujo.

Jeugdmaps.be kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid.