Onroerende voorheffing: dien NU je bezwaarschrift in

28/06/2017

Sinds 2016 heeft al het jeugdwerk in Vlaanderen definitief recht op een vrijstelling van de onroerende voorheffing, een belasting op het inkomen uit gronden en gebouwen. Zowel gemeentelijke als Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties kunnen aanspraak maken op deze vrijstelling. Goed nieuws, want op die manier bespaar je gemakkelijk enkele honderden euro's op de kosten voor je jeugdlokaal of jeugdhuis!

Om automatisch van deze vrijstelling te genieten moet je gebouw of lokaal correct geregistreerd zijn op jeugdmaps.be. Zowel het jeugdwerk als een groot aantal Vlaamse gemeenten deden de voorbije maanden heel wat inspanningen om de nodige gegevens op jeugdmaps.be te zetten. Daardoor zullen dit jaar al meer dan 2000 jeugdwerkgebouwen automatisch kunnen genieten van de vrijstelling.

Jeugdverenigingen waarvan de gebouwen nog niet werden geregistreerd op jeugdmaps.be zullen dit jaar toch nog een aanslagformulier toegestuurd krijgen door de Vlaamse Belastingdienst. Ook omwille van eventuele onduidelijkheden, ontbrekende gegevens of administratieve redenen kan er een aanslagbiljet in je brievenbus vallen. Krijg je een aanslagbiljet, teken dan binnen de drie maanden na ontvangst bezwaar in om alsnog te genieten van de vrijstelling van onroerende voorheffing. Je vindt alle informatie over het indienen van een bezwaarschrift hier terug.

Om te vermijden dat je volgend jaar opnieuw een aanslagbiljet krijgt, kan je je lokaal of gebouw best registreren op jeugdmaps.be. Hoe je dat moet doen lees je hier.

Meer lezen over de onroerende voorheffing kan op de website jeugdlokalen.be.