Infosessie Transitiereglement

10/08/2017

Ben jij een cultuureducatieve organisatie? Dan moet je dit zeker lezen!

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Op 9 november 2016 werd hiertoe het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle regionale culturele veld ondersteunen.

Het transitiereglement voor subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement.

De eerste deadline voor de indiening van projectvoorstellen is 1 oktober 2017.

Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via de online applicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Gaat jouw wenkbrouw fronsen bij het lezen van bovenstaande informatie? Wil jij hierover wel meer te weten komen? Tijdens onderstaande infosessies licht het departement het transitiereglement en de KIOSK-applicatie toe.

 • Vlaams-Brabant: VAC Leuven – 22 augustus 2017,
  van 17.00 tot 19.00 uur
 • Limburg: VAC Hasselt - 28 augustus 2017,
  van 17.00 tot 19.00 uur
 • West-Vlaanderen: Provinciehuis Boeverbos - 5 september 2017, van 17.00 tot 19.00 uur
 • Antwerpen: De Nieuwe Vrede - 6 september 2017,
  van 17.00 tot 19.00 uur
 • Oost-Vlaanderen: VAC Gent – 7 september 2017,
  van 17.00 tot 19.00 uur

De infosessie is gratis, maar graag vooraf inschrijven via de volgende link.

Meer informatie

Stand van zaken afslanking provincies

Heeft u vragen over het transitiereglement of KIOSK? Mail naar kiosk@vlaanderen.be

Heeft u een algemene vraag over de overgangsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden? Mail naar overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be