De weg naar een divers jeugdwerk

20/09/2017Tags: diversiteit, visienota diversiteit, social inclusie, experiment, divers jeugdwerk

Jeugdwerk bereikt in Vlaanderen & Brussel 1 miljoen kinderen en jongeren, goed voor 50% van de jeugd. Wouter Beke stelde dit weekend in de 7e dag nog openlijk vast dat de verkleuring in die jeugdverenigingen jammer genoeg nog geen feit is. Het gezamenlijk jeugdwerk viel bij die vaststelling niet van zijn stoel. Hoe zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk kinderen en jongeren, ongeacht kleur of achtergrond, hun plaats vinden in het jeugdwerk? Scouts en Gidsen Vlaanderen is 1 van de vele organisaties die mee aan de kar trekt om diversiteit in het jeugdwerk mogelijk te maken. Daarvoor passen we binnen het jeugwerk niet enkel het idee van sociale inclusie toe. We geloven dat we meerdere strategieën moeten toepassen. Zo wordt diversiteit in het jeugdwerk geen uitzondering, maar een fijne realiteit.

Jeugdwerk: vrijplaats voor experiment rond diversiteit

Scouts en Gidsen Vlaanderen richt een allochtone scoutsgroep op in Antwerpen-Noord. Achter de schermen juichten heel wat jeugdwerkorganisaties dit experiment al toe. De berichtgeving in de Vlaamse media was daarentegen minder laaiend. ““Allochtonen willen een vertrouwde omgeving, dus zetten we hen eerst apart” kopte het Nieuwsblad (20/09).  “Allochtone jeugdbewegingen totaal geen goed idee. @ScoutsGidsenVL staan normaal voor inclusie en integratie. Dit creëert tegenovergestelde” stuurde Miranda Van Eetvelde (N-VA) via twitter de wereld in.

Als jeugdwerksector schreven we samen met Demos (expert rond participatie van kansengroepen) een gezamenlijke visienota over diversiteit. Na jarenlang experiment stellen we als sector vast dat eigen drempels verlagen en doelgroepspecifieke organisaties naar het reguliere jeugdwerk laten doorstromen geen ongelofelijk succesvolle strategie is. Jeugdwerk is niet enkel voor de leden een vrijplaats van experiment, ook als sector durven we nieuwe zaken uitproberen. Daarom gooiden we het roer om en zien we vandaag 4 mogelijke manieren om meer diversiteit in het jeugdwerk te brengen (zie visienota diversiteit, vanaf P18).

Scouts en Gidsen Vlaanderen probeert bijvoorbeeld om via een samenwerking met PAJ te experimenteren met doelgroepspecifieke werkingen. Ander jeugdwerkproberen om in de stad de diversiteit in hun bestaande groepen te krijgen. Met de kennis die ze in dit experiment verzamelen, willen ze bekijken hoe ze de drempels in de andere groepen kunnen verlagen, zodat zo veel mogelijk kinderen straks de weg vinden naar de jeugdbeweging. Nog andere jeugdverenigingen zetten in op het opleiden van monitoren met een diverse achtergrond, zodat die doorstromen naar het vrijwilligerskader. Zij investeren in rolmodellen om ervoor te zorgen dat het jeugdwerk een spiegel is van de diverse samenleving. En zo kunnen we talloze voorbeelden opsommen van projecten die in het jeugdwerk rond diversiteit lopen. Deze projecten hebben een gedeelde visie, maar kiezen elk een eigen weg om deze visie in de praktijk te brengen.

Diversiteit als actief werkwoord

Het einddoel van het jeugdwerk is dat alle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel een plek vinden in een jeugdvereniging. We roepen het jeugdwerk op om vooral te blijven doen wat ze doen. Wees fier, zet experimenten op, leer met vallen en opstaan, deel je praktijkvoorbeelden, organiseer studiedagen, innoveer, wees op en top jeugdwerk. Toon vooral jullie initiatieven. Toon aan de samenleving hoe jullie ervoor zorgen dat diversiteit in het jeugdwerk een actief werkwoord is.

Interessante lectuur