Inspiratiedag Wereldspelers

28/11/2017 - 09:30 - 17:00

Het project 'Wereldspelers - jeugdwerk zonder grenzen', waarmee we als jeugdsector een rol van betekenis spelen in de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal loopt nu meer dan een jaar. In de afgelopen maanden lieten we meer dan 300 jeugdwerkers ervaring opdoen in het werken met deze doelgroep.

Tijdens deze inspiratiedag nemen we de tijd om terug te blikken op dit boeiende traject, maar we geven ook graag het woord aan andere initiatieven die zorgen voor sterke verbindingen tussen het vrijetijdsaanbod en nieuwkomers. Daarnaast gebruiken we deze dag vooral om vooruit te kijken, naar de toekomst.

In de voormiddag delen de mensen achter verschillende initiatieven hun goede voorbeelden tijdens een inspiratiemarkt. Uit een tiental goede voorbeelden kies je drie initiatieven die je aanspreken. Je ontdekt het opzet en je gaat in dialoog met de spreker en de andere deelnemers. In de namiddag gaan we op zoek naar nieuwe ideeën en verse energie om bruikbare antwoorden te formuleren op de diverse vragen en noden van jonge nieuwkomers in het jeugdwerk. We leggen daarbij ook de link met de sport- en kunstensector.

Laat je inspireren en schrijf nu in.

Programma

9u30-10u00

Onthaal deelnemers

10u00-10u05

Verwelkoming door Eva Vereecke (directeur De Ambrassade)

10u05-11u00

Waarom is het belangrijk dat het jeugdwerk en jonge nieuwkomers elkaar (blijven) ontmoeten?

 • Majd Khalifeh, VRT-journalist en schrijver van ‘Herboren’: Van nieuwkomer tot actieve burger. Welke rol speelde jeugdwerk in die transitie?
 • Tumult vzw: Hoe kunnen kinderen en jongeren met verschillende achtergronden leren van elkaar?
 • De Ambrassade: Welke visie heeft de jeugdwerksector op diversiteit in/en het jeugdwerk?

11u00-12u30

Inspiratiemarkt:

De drijvende krachten achter verschillende initiatieven delen hun goede voorbeelden tijdens een inspiratiemarkt. Uit een tiental projecten kies je drie initiatieven die je aanspreken. Je ontdekt het opzet en je gaat in dialoog met de spreker en de andere deelnemers.

Met o.a:

 • Rising you(th) begeleidt jonge vluchtelingen naar uitdagende jobs op hoogte
 • Jongeren die samen werkten aan een laagdrempelig kunstzinnig project werden begeleid door Piazza dell’arte.
 • Kinderen en jongeren met verschillende achtergronden laten leren van elkaar door ontmoeting te creëren, dat is wat Tumult vzw doet
 • Het project Best of Both worlds bracht jonge vluchtelingen en leden van KSA Rekem en Chiro Jooske samen tijdens vrijetijdsactiviteiten
 • Tijdens Dagje Planeet in Gent spurten meer dan 200 jongeren uit OKAN-klassen van de ene naar de andere workshop die gegeven wordt door 18 Gentse verenigingen, clubs en organisaties
 • De jeugddienst van Kapellen werkte deze zomer nauw samen met het opvangcentrum in hun gemeente en werkte zo een heel zomerprogramma uit voor de kinderen die er verbleven
 • Jonge helden organiseerde een speelweek i.s.m. Opvangcentrum Scherpenheuvel & jeugddienst Vlaams-Brabant
 • Sinds 2015 organiseert Bouworde vzw vrijwilligerkampen in asielcentra van het Rode Kruis. In 2017 organiseerden ze daarnaast voor het eerst ook technische kampen in eigen land waarbij jongeren van asielcentra deelnamen als vrijwilliger.  
 • The Sound of Home laat 110 jongeren tussen 8 en 25 jaar op gewone muziekscholen een instrument bespelen. De meesten van hen zitten al maanden in een asielcentrum.
 • mijnLeuven is actief in de weer met jongeren uit OKAN-klassen. Ze maken hen wegwijs in het lokale vrijetijdsaanbod (jeugd, sport, cultuur, …) en leiden hen hier actief naar toe. Dit alles met de bedoeling om de jongeren vlot te laten doorstromen naar het reguliere vrijetijdsaanbod van Leuven.
 • RFC Syriana is een voetbalclub voor vluchtelingen.  De leden willen  bijdragen aan een positieve beeldvorming over vluchtelingen.
 • Groep Intro vertelt jullie over hun Global Peace Games en de OKAN after school werking.

12u30-13u30

Lunch (catering door RefuInterim)

13u30-14u15

Toelichting van de geleerde lessen uit het project Wereldspelers

Reactie van Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz

14u15-15u15

Panelgesprek: “Welke rol speelt jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding van jonge nieuwkomers? Hoe kunnen we deze link sterker maken? Kunnen we linken leggen met andere sectoren? En wat heeft de jeugdwerksector nodig om ambities waar te maken?

Met

 • Minne Huysmans (VUB) voert onderzoek naar de toekomstperspectieven van vluchtelingen en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen
 • Khadija Aznag, expert integratie bij het Agentschap Integratie & Inburgering
 • Katrien Vissers, coördinator bij Tumult vzw
 • Semma Groenendijk, projectmedewerker Young in Brussels bij Minor Ndako

15u15-15u30

Pauze

15u30-16u45

Dialoogtafels vertrekkend vanuit het recht op vrije tijd.

Centrale vraag: Hoe kunnen we zorgen voor een sterkere link tussen het vrijetijdsaanbod en jonge nieuwkomers?

Je kan kiezen tussen drie thema's:

 • Informatie en oriëntatie binnen het vrijetijdsaanbod voor jonge nieuwkomers en hun begeleiders

Hoe voorzien we toegankelijke informatie voor jongeren, gezinnen en hun begeleiders over vrijetijdsmogelijkheden? Hoe maken we duidelijk wat het aanbod is en hoe ze eraan kunnen deelnemen? Wie heeft welke rol daarin te spelen en hoe kunnen we streven naar meer lokale samenwerking? We werken toe naar een actieplan: wat zijn de noden en wie kan daar aan tegemoetkomen?

 •   Ondersteuning van jeugd- en vrijetijdswerkers

Hoe vergroten we de draagkracht bij lokale vrijetijdsinitiatieven om jonge nieuwkomers welkom te heten? Is het nodig om begeleiders van vrijetijdsactiviteiten specifiek op te leiden en hoe doen we dat? Is het bestaande vrijetijdsaanbod toereikend genoeg voor de doelgroep van jonge nieuwkomers? We zoeken naar antwoorden op bovenstaande vragen en bedenken concrete acties.

 • Noodzakelijk beleidskader om het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers te garanderen

Om het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers te garanderen hebben we een gedifferentieerd vrijetijdsbeleid nodig. Maar er zijn ook verschillende randvoorwaarden gelinkt aan andere beleidsdomeinen, die vervuld moeten worden. We denken aan mobiliteit, wonen, onderwijs, welzijn,... Welke drempels binnen andere domeinen staan het recht op vrije tijd in de weg? We leggen de vinger op de wonde en verscherpen vanuit ieders expertise de aanbevelingen uit het project.

Vanaf 16u45

Netwerkreceptie

Deze inspiratiedag is voorbij. Bekijk hier alle verslagen, presentaties en foto's van die dag.

Doelgroep

Stel je jezelf soms de volgende vragen?

Hoe kan ik als jeugdconsulent of diversiteitsmedewerker nieuwkomers ondersteunen in hun zoektocht naar een gepaste vrijetijdsbesteding in mijn gemeente?

Hoe kan ik als jeugdwerker nieuwkomers verwelkomen in mijn jeugdwerkorganisatie?

Hoe kan ik als begeleider van een nieuwkomer een gepast vrijetijdsaanbod vinden? Wat is het aanbod en wat is mijn rol?

Dan behoor je ongetwijfeld tot de doelgroep van deze inspiratiedag!

Praktisch

 • Datum: 28/11/2017
 • Duur: 9u30 - 17u00
 • Voor wie: jeugdwerkers, beleidsmakers, jeugdconsulenten, diversiteitsmedewerkers, OKAN-leerkrachten, begeleiders in opvangcentra/LOI's en (professionele) voogden
 • Kostprijs: € 50 voor een hele dag/ €30 voor een halve dag (inclusief lunch)
 • Locatie: Jeugdcentrum Aximax. J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel
 • Inschrijven voor deze dag is verplicht en kan via deze link.
 • Meer info? Contacteer Sien Wollaert: 02 551 13 88 – sien.wollaert@ambrassade.be