Wereldspelers

De afgelopen maanden kwamen steeds meer jonge vluchtelingen in Vlaanderen aan. Sommige met hun ouders of familieleden, anderen helemaal alleen. Vanuit alle windhoeken kwamen ze ons land binnen, op zoek naar een veilig onderkomen en een toekomst.

Als jeugdsector willen we een verschil maken door de LEER-kracht van jeugdwerk in te zetten: kinderen en jongeren sterker maken. In het jeugdwerk kunnen kinderen en jongeren onbezorgd jong zijn, plezier maken en contact leggen met leeftijdgenoten. 

Op dit moment beweegt er lokaal al heel wat bij jeugdwerkgroepen. Ze trekken spontaan naar asielcentra in hun buurt en gaan er aan de slag met de kinderen en jongeren. Wereldspelers achterhaalt manieren om dat als sector structureel te organiseren. Verschillende groepen van geëngageerde vrijwilligers organiseren in het weekend (elke twee weken) activiteiten voor de jonge vluchtelingen in het asielcentrum van Dendermonde. Dit jaar zijn er dat al 300 jonge vrijwilligers uit heel Vlaanderen. 

Volg hun verhaal op www.wereldspelers.be