Onderzoek ruimte delen

In het voorjaar van 2017 werkt De Ambrassade achter de schermen aan een onderzoeksrapport 'Ruimte delen met kinderen en jongeren'.

Dit onderzoek onderzoekt tien case studies van het delen van ruimte met kinderen, jongeren of hun organisaties in Brussel, Genk en Aalst. Het onderzoek heeft bewust een stedelijke focus – niet omdat gedeelde ruimte initiatieven niet zouden voorkomen in meer landelijke gebieden of kleinere gemeenten, of omdat kinderen en jongeren hier geen ruimtelijke druk zouden ervaren – maar wel omwille van het meer experimentele karakter van stedelijke gedeelde ruimte initiatieven.

Dit onderzoek is één van de resultaten van het project “ruimte delen is ruimte creëren” van De Ambrassade. Gedurende meer dan drie jaar – van zomer 2014 tot eind 2017 – zet dit project het delen van ruimte met kinderen, jongeren en hun organisaties op de kaart. Ruimte delen moet meer en meer een evidentie en een realiteit worden, zowel bij de overheid als bij eigenaars van private ruimte, bij ontwerpers van ruimte, en bij kinderen, jongeren en hun organisaties zelf.

Om dit te realiseren organise(e)r(d)en we met verschillende partners excursies en praktijktafels om beleidsmakers, eigenaars, ontwerpers en organisaties in de praktijk te tonen hoe je ruimte kan delen met kinderen en jongeren. We maakten een inspirerend digitaal verhaal over de Abattoir in Anderlecht, het ambassadeursproject van de Bibliotheek van Genk, samentuin De Wasserette in Borgerhout, en de gedeelde ateliers van Studiostart in Antwerpen als gedeelde ruimtes, dat we massaal verspreidden via de sociale media.

We lanceerden een facebookgroep waarop intussen meer dan 150 experts en geïnteresseerden kennis, informatie en nieuws uitwisselen over het delen van ruimte. Momenteel werken we aan een praktische handleiding om zelf ruimte te delen. En ook dit onderzoek is een uitloper van het project “ruimte delen is ruimte creëren”. Tot slot stellen we in 2017 de resultaten van het project integraal voor op een afsluitende studiedag.