Fourage 2018

03/02/2018 - 09:30 - 18:00

Fourage is hét vormingsmoment van De Ambrassade voor vrijwilligers en beroepskrachten in de jeugdsector, een beurs voor leren en ontwikkeling in het jeugdwerk.

- Workshops door experten van binnen en buiten de sector tegen een betaalbare prijs.
- Markt van kennis, expertise en tools van een waaier aan jeugdwerkorganisaties. Waaronder ook de publicaties en producten van de Ambrassade.

Bovendien is Fourage altijd een ideale gelegenheid voor fijne ontmoetingen met collega’s uit andere organisaties, tussendoor maar ook zeker op de netwerkreceptie.

Doelgroep

 • Medewerkers en bovenlokale vrijwilligers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • Trusty-leden en Trusty-leden in aanvraag;
 • Vrijwilligers Vlaamse Jeugdraad

Programma


Workshops voormiddag

 

1) Leuke filmpjes maken en monteren met je smartphone (deel 1)

Vandaag kan je met eenvoudige middelen je smartphone omtoveren tot een film- en montagetoestel. In deze hands-on workshop leer je met jouw smartphone professionele opnames maken en deze nadien monteren tot een wervend videoverhaal. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om als mobiele reporter leuke videoverhalen te vertellen.

OPGELET: deze workshop duurt de volledige dag. Als namiddagsessie duid je ‘Leuke filmpjes maken en monteren met je smartphone (deel 2) aan. 

Job Van Nieuwenhove is freelance reportagemaker, redacteur en online video maker. Hij heeft gewerkt bij BRUZZ en VRT NWS. Job vertelt het liefst van al kleine journalistieke verhalen. Hiervoor richtte hij Studio Juliette op: een klein productiehuisje dat op maat van organisaties online videoverhalen maakt.

2) Een optimaal vrijwilligersbeleid: Theorie en Concrete tools [UITVERKOCHT]

Vrijwilligersbeleid, what’s in a name? Waarom is het zo belangrijk? En hoe begin je eraan? Tijdens deze workshop krijg je een overzicht van alle terreinen van het vrijwilligersbeleid, met een klemtoon op rekruteren en exit van vrijwilligers. Het is een inleidende sessie om de noodzakelijkheid van een gemeenschappelijke aansturing te ontdekken. Aan de hand van enkele concrete tools onderzoek je hoe je zo’n beleid kan implementeren in je eigen werking.

Koen Vermeulen is al 20 jaar actief als organisator van vrijwilligerswerk. Hij specialiseerde zich in het begeleiden van organisaties die inzetten op vrijwilligerswerk.

3) Creatieve vergadertechnieken: meer vuur in je vergadercultuur

Heb je regelmatig vergaderingen? Mogen die wel een stukje interessanter, of misschien zelfs amusanter? Dan is deze workshop iets voor jou! Met de tips en tricks van Content’ment breng je leven in de brouwerij. Na deze interactieve workshop kan je meteen aan de slag, om meer vuur te brengen in je vergadercultuur.

Jan Masereel is de drijvende kracht achter Content’ment, een organisatie die zich bezighoudt met het onderhouden van groepen en het versterken van mensen.

4) Jeugdig veranderen in het jeugdwerk, een noodzaak!

In deze tumultueuze tijden is het toverwoord ‘verandering’ en ook de jeugdsector ontsnapt er niet aan. Helaas leert de realiteit dat veel veranderingsinitiatieven een vroegtijdige dood sterven. Streetwize gaat tijdens een interactieve en geanimeerde sessies in de leer. Waar de modellen stoppen gaat de voortdurend veranderende realiteit van een kind op straat steeds verder. En daar kunnen wij als jeugdwerk veel van leren!

Eric Vanbiervliet is een docent die toepast waarin hij lesgeeft door wetenschap, praktijk en ondernemerschap met elkaar te combineren in Streetwize.

5) Discussiefora organiseren voor jongeren: een gebruiksklaar stappenplan

Bazzz vzw ontwikkelde een toolbox om Meetingpoints voor jongeren op te richten. Tijdens deze discussiefora gaan jongeren aan de slag rond complexe maatschappelijke thema's zoals: participatie, identiteit, radicalisering en taboes. Bazzz vzw richt zich met hun Meetingpoints vooral op moslimjongeren, maar hun methodiek is breed toepasbaar.

Wil je jongeren samenbrengen en discussiëren rond complexe thema’s? Dan is deze workshop iets voor jou! Je leert de toolbox kennen en ontdekt hoe je een meetingpoint kan organiseren in jouw organisatie!

Bazzz vzw staat voor Bouwen Aan je Zelfvertrouwen, Zelfbewustzijn en Zelfbeeld. Het is een jeugdwerking die zich focust op de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren.

6) Licht en geluid voor Dummies

Zijn jullie ook steeds afhankelijk van die ene handige Harry om de muziekinstallatie en de micro’s aan te sluiten? Hang je ook altijd uren aan de telefoon met de helpdesk van de uitleendienst? Tijdens deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van geluids- en lichtinstallaties. Waar reserveer je deze? Welk materiaal heb je exact nodig voor welke activiteiten en hoe sluit je dit aan? Hoe werkt een geluidsmeter en hoeveel lawaai mag je maken? Welke geluidskwaliteit verkrijg je met welk materiaal? Geen droge theorie tijdens deze workshop, je gaat zelf aan de slag met het materiaal van de VGC uitleendienst!

Sean Maas werkt als jeugdhuisondersteuner voor de Brusselse Jeugdhuizen. Hij heeft ervaring als logistieke ondersteuner en stagemanager van grote muziekevents waaronder het Bruksellive Festival.

7) Diversiteit in/en het jeugdwerk

Staat diversiteit ook hoog op jullie agenda en ben je op zoek naar concrete handvaten op dit traject vorm te geven?De Ambrassade schreef samen met Demos vzw en heel wat partners uit het jeugdwerk de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Deze visietekst is gebaseerd op de ontwikkelingen in de samenleving, wetenschappelijk onderzoek, de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid.
Tijdens deze workshop wordt je meegenomen in een nieuwe manier van kijken naar diversiteit en ga je aan de slag met de vijf nieuwe strategieën uit de visienota.

Don Pandzou is stafmedewerker superdiversiteit en armoede bij De Ambrassade. Hiervoor werkte hij als provinciale ondersteuner bij Formaat. Bij deze jeugdhuizenkoepel ondersteunde hij allochtone zelforganisaties in Oost- en West-Vlaanderen en werkte hij als stadsmedewerker voor Gent en Antwerpen.

8) Hoe wegen op het beleid met je social media? 

In deze workshop kom je meer te weten over het abc van politieke beïnvloeding met je sociale media. Je krijgt concrete handvaten en voorbeelden aangereikt om in de toekomst je impact online te vergroten. Het gaat hierbij vooral om wetenschappelijke en psychologische inzichten, steeds vergezeld van concrete voorbeelden uit de praktijk. Zeer inhoudelijk, maar tegelijk ook erg hands on met veel concrete tips!

Reinout Van Zandycke was enkele jaren voorzitter van de jeugdraad uit Roeselare. Vandaag is hij zaakvoerder van Exposure, een communicatiebureau dat organisaties helpt met politieke beïnvloeding via sociale media.

9) Hoe pak je jouw publiek in? Tips and trics om te spreken voor een grote groep. [UITVERKOCHT]

Je kent het wel: je moet (plots) een vergadering voorzitten, een presentatie geven, spreken voor een grote groep… Hoe zorg je ervoor dat iedereen op het einde weet wat jij hebt gezegd? Want laat ons eerlijk zijn, soms is het: oor in, oor uit.
Tijdens deze workshop leren we jou heel wat technieken die jouw sprekersvaardigheden naar een hoger niveau tillen.

Marianne Cap was in een vorig leven instructeur bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en werkte als stafmedewerker bij Jeugddienst Globelink. Ondertussen geeft ze al twee jaar voor Imboorling interactieve presentaties en dagopleidingen ‘Enthousiast spreken voor een groep’. 

10) Duurzaamheid binnen je eigen organisatie: 1 2 3 start!

Altijd al gedacht dat je eigen organisatie misschien wat duurzamer zou kunnen werken? Na deze sessie heb je meteen alle handvaten en inzichten om van start te gaan.

 1. Wat kan ik zelf doen als burger en consument?
 2. Wat kan mijn organisatie doen?
 3. Hoe creëer ik hiervoor draagvlak?
 4. Hoe straal ik dit uit naar de buitenwereld?

Je gaat naar huis met een concreet actieplan op maat van je eigen organisatie.

Steven Vromman (aka Low Impact Man) heeft een zeer ruime ervaring in het begeleiden van organisaties rond duurzaamheid. Hij komt zelf uit het jeugdwerk en begeleidt festivals, bedrijven en organisaties.

11) ‘Hoe ist? Goed!’ - eerste hulp bij psychisch welzijn in het jeugdwerk [UITVERKOCHT]

In deze workshop staan we stil bij het thema psychisch welzijn: Wanneer gaat het niet goed met iemand? Hoe kan je deze signalen oppikken? Wat is alarmerend? Hoe ga je in gesprek met een jongere die zich niet goed in zijn/haar vel voelt? Bij welke diensten en hulpverleners kan je aankloppen voor advies? We zoemen in op concrete situaties die je kan tegenkomen, staan stil bij je rol als jeugdwerker en de grenzen hiervan.

Een interactieve workshop die de basis voor elke jeugdwerker tracht aan te reiken.

Eva Van Den Broeck en Charlotte Aertsen werken als suïcidepreventiewerkers voor CGG Andante in Antwerpen. Vanuit deze werking wordt er op maat van het jeugdwerk een aanbod voorzien rond zelfmoordpreventie en het ruimere thema psychisch welzijn.

12) De sociale kaart: waar kan je online of in jouw buurt terecht met vragen van jongeren?

Krijg je soms vragen van kinderen of jongeren en weet je niet direct waar je met die vragen terecht kan? In deze workshop geven we handvaten om je netwerk in kaart te brengen. We laten je ook kennis maken met bestaande betrouwbare diensten lokaal en online. Neem een vraag mee die je kreeg van een jongere waarop je niet meteen een antwoord wist.

Hans Cools is stafmedewerker lokaal beleid bij De Ambrassade. In een vorig leven was hij vormingswerker bij Jong & Van Zin.

Marian Michielsen werkt al 6 jaar aan een netwerk van organisaties die jeugdinformatie maken. Ze gebruikt dit bij De Ambrassade vooral in functie van Jongerengids.


Workshops namiddag 

1) Leuke filmpjes maken en monteren met je smartphone (deel 2)

Vandaag kan je met eenvoudige middelen je smartphone omtoveren tot een film- en montagetoestel. In deze hands-on workshop leer je met jouw smartphone professionele opnames maken en deze nadien monteren tot een wervend videoverhaal. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om als mobiele reporter leuke videoverhalen te vertellen.

OPGELET: deze workshop duurt de volledige dag. Als voormiddagsessie duid je ‘Leuke filmpjes maken en monteren met je smartphone (deel 1) aan.

Job van Nieuwenhove  is freelance reportagemaker, redacteur en online video maker. Hij heeft gewerkt bij BRUZZ en VRT NWS. Job vertelt het liefst van al kleine journalistieke verhalen. Hiervoor richtte hij Studio Juliette op: een klein productiehuisje dat op maat van organisaties online videoverhalen maakt.

2) Groepsdynamica: bouger, bouger! [GROEPSDYNAMICA]

Elke groep mensen die samen iets onderneemt maakt een proces door. Dit proces begint met de een ontmoeting, verloopt in verschillende fasen en eindigt vaak met afscheid. Naar dit proces kan je vanuit verschillende hoeken kijken. In deze workshop houden we ons bezig met op een actieve manier een zicht te krijgen op de verschillende fasen die een groep doorloopt. Dat zicht zorgt ervoor dat je fases herkent en er op kan inspelen. 

Jan Masereel is de drijvende kracht achter Content’ment, een organisatie die zich bezighoudt met het onderhouden van groepen en het versterken van mensen.

3) DialOOG voor Armoede

Eén op de tien Vlaamse kinderen en jongeren groeit op in armoede. Dit wekt ook bij het jeugdwerk heel wat vragen op. Jeugdwerk kan en moet die problemen niet allemaal oplossen, maar kan wel zijn steentje bijdragen. In 2015 is het project ‘OOG voor armoede’ gestart. Door met elkaar in dialOOG te gaan, krijgen jeugdwerkers een beter inzicht in de omstandigheden waarin kinderen en jongeren in armoede opgroeien. Deze sessie, gebaseerd op de handleiding ‘DialOOG voor Armoede’, geeft good practices en handvatten voor jeugdwerkers die een laagdrempelige dialOOG willen opzetten met armoedeorganisaties.
 
Uit de Marge is een netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
 

4) Perscommunicatie: alles wat je moet weten om je verhaal in de pers te krijgen!

De kranten & journaals lijken gevuld met buitenlandse conflicten, politieke stormen in een glas water en kleine dieren die in de zoo worden geboren. Maar waarom komt jouw project of organisatie nooit in de pers? Perscommunicatie gaat verder dan snel eventjes een persbericht sturen. We geven je concrete tips hoe jouw verhaal in de pers te krijgen. Aan de hand van cases bekijken we ook hoe jeugd(werk) wel degelijk vaker dan je denkt de media haalt.  We gaan in debat, bekijken voorbeelden en sturen je vooral naar huis met tips & tricks hoe het voortaan wél te doen.

Sarah Latré is persmedewerker bij de Vlaamse Jeugdraad & De Ambrassade. Naast pers- en communicatiemedewerker in de non profit, werkte ze ook in de reclamesector. Als jeugdwerker schotelt ze je geen grote theorieën voor, maar wel hands-on bruikbare tips.

5) Politiserend werken met groepen jongeren [UITVERKOCHT]

Je wil, gedreven vanuit de missie van je organisatie, politiserend gaan werken. Maar wat is dat en hoe pak je dat aan? Politiseren gaat over het voeren van het maatschappelijk debat of het ‘publieke meningsverschil’ over hoe wij onze samenleving willen vormgeven. Politiserend werken gaat dan over het organiseren van processen en praktijken die bijdragen aan dit publieke ‘meningsverschil’.
Politiserend werken is dus veel meer dan alleen invloed uitoefenen op het bestaande ‘politiek’ systeem. Het gaat ook over het in vraag stellen van het huidige systeem, het ontwikkelen van alternatieve verhalen, over het herwaarderen van het meningsverschil en over het organiseren van democratische processen.
Tijdens deze workshop maak je kennis met verschillende manieren van politiseren en leer je enkele goede praktijken kennen. Vervolgens ga je in kleinere groepen aan de slag en bekijk je wat politiseren binnen je eigen praktijk kan betekenen.

Emilie Van Daele werkt als stafmedewerker bij Socius – het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze is aanspreekpunt voor de bewegingen. Thema’s binnen haar expertisedomein zijn burgerschap en burgerinitiatief, de functies van het sociaal-cultureel werk.

6) Online en offline tools die je helpen doel te treffen met je presentatie 

In deze sessie gaan we na hoe je een goede flow brengt in je presentatie en in je verhaal. Je krijgt enkele hulpmiddelen, geheugensteuntjes, online en offline tools aangereikt waarmee je meteen aan de slag kan. Ze zullen je helpen om voor welk publiek dan ook jouw punten over te brengen en ervoor te zorgen dat ze niet meteen vergeten worden. De sessie is gericht op al wie nog net geen krak is in het geven van presentaties, maar dat wel wil worden. Je hoeft dus nog niet veel ervaring te hebben om er veel aan te hebben.
Tijdens de sessie zullen we goed het midden houden tussen theorie en zelf aan de slag gaan. We voorzien tot slot – voor wie wil – een oefening waarop je meteen feedback krijgt. 
 
Katrien Vanhove is coördinator van Mediaraven. Voordien begeleidde ze jeugdparticipatieprocessen en gaf ze massa’s vorming. In haar vrije tijd is ze politiek actief. Dit alles samen levert aardig wat ervaring op met presenteren die ze heel graag deelt!
 

7) The Art of Pitching [UITVERKOCHT]

Soms heb je maar enkele minuten om je boodschap over te brengen, om een eerste goeie indruk te maken, om interesse te wekken, ….Hoe haal je nu het beste uit een pitch van enkele minuten? Het geheim zit hem in de voorbereiding. Ben je goed voorbereid, dan kan je bovendien ook veel beter improviseren in onverwachte omstandigheden.
Op 3 februari kan je hands-on tips & tricks komen sprokkelen waarmee je zelf praktisch aan de slag kan om effectiever en met meer zelfvertrouwen en plezier jouw project/idee/concept te leren pitchen…” De visuele, verbale en non-verbale aspecten van de kunst van het pitchen komen erin aan bod.
 
Marleen Adriaensen werkt als proces manager bij de Sociale InnovatieFabriek waar ze o.a. ook pitching workshops geeft voor startende sociale ondernemers. Ze kan terugblikken op meer dan 20 jaar ervaring – zowel in de profit als de social-profit-sector. 
 

8) Jeugdwerk zonder grenzen. Betrek jonge nieuwkomers in je werking.

Kinderen met een vluchtverhaal zijn in de eerste plaats kinderen. En kinderen willen spelen! Maar zijn ze ook welkom op jouw speelplein of in jouw jeugdbeweging? Ontdek praktische tips over hoe je kinderen en jongeren met een vluchtverhaal kan vinden, bereiken en motiveren. Deze tips komen uit de ervaringen van het project Wereldspelers en van de zomerkampen en animatorcursussen van Tumult.
Er gaan namelijk ook heel wat kinderen en jongeren met een vluchtverhaal mee op kamp of op cursus met Tumult. Die culturele uitwisseling zorgt voor dubbel zo veel plezier!
 
Tumult vzw, erkend als landelijk jeugdwerk, vindt dat ontmoeten ertoe doet! Kinderen en jongeren uit verschillende culturen leren elkaar kennen op cursussen, kampen en inleefreizen. Op basis van die ervaringen werkten we een vorming uit rond het betrekken van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal.
 

9) Jeugdwerk voor allen

Wist je dat elke jongere het recht heeft deel te nemen aan elke jeugdwerkactiviteit? Wist je dan ook dat je kinderen of jongeren met een beperking niet zomaar kan weigeren? … Jongeren met een beperking laten alvast weten dat ze heel graag zouden mee doen met diverse activiteiten binnen het jeugdwerk maar ze vinden vaak de weg niet of voelen zich niet welkom. Aan de andere kant staan heel wat werkingen open voor deze jongeren maar ze bereiken ze niet. Ook tijdens de activiteiten loopt het niet altijd van een leien dakje. Maar hoe doe je dat dan? Hoe maak je een activiteit waar iedereen volwaardig aan kan deelnemen? Hoe ziet een echte inclusieve werking er uit?
Tijdens de workshop gaan we vanuit een inclusieve visie aan de slag met jullie concrete vragen of situaties en toetsen we hierop jullie werking en activiteiten op af. De workshop heeft maar één doel voor ogen: je stapt met meer vertrouwen en een zak vol praktische tips je eigen jeugdwerkpraktijk tegemoet.
 
Beno Schraepen, zelf nog altijd actief in het jeugdwerk, is orthopedagoog, onderzoeker en lesgever aan de Artesis Plantijn Hogeschool. Het thema ‘inclusie, diversiteit en jeugdwerk’ is één van zijn werk- en onderzoeksterreinen.
 

10) Geef je creativiteit een boost!  

Ervaar op een speelse en actieve manier hoe je activiteiten creatief vorm kunt geven door inventief te brainstormen en doeltreffend met originele en frisse ideeën aan de slag te gaan. In deze workshop speelt een professionele kunstenaar-begeleider flexibel en vol verbeelding in op specifieke vragen / situaties of activiteiten die jij hem voor legt.  
 
Wouter Vermeiren volgde de Theateropleiding aan de Toneelacademie van Maastricht.  Hij werkt freelance als acteur, regisseur en dramadocent in België en Nederland.
 

11) Tips and tricks om je events te plannen en organiseren

Eventsure is ​de ​gids in ​de ​jungle ​van ​de evenementensector. ​Tijdens deze workshop leer je alles over het plannen en uitwerken van je evenement. Daarnaast wordt er getoond wat een goed evenementenbeleid kan betekenen voor je organisatie en hoe je hier nieuwe concepten op een creatieve manier in kan verwerken.Dit is dé workshop voor iedereen die op regelmatige basis een publiekmoment, een congres, een feest, een uitwisseling of een ander evenement organiseert!
 

Robbe​Van​Bogaert, ​oprichter​ ​van​Eventsure,​ ​is een​ ​avonturier​ ​met ​​pit ​​die​ ​jaren​ ​ervaring​ ​heeft ​ ​in​ ​de eventsector. Hij deed ervaring op als organisator, dj, eindverantwoordelijke en beleidsmaker. Als​ ​spreker​ ​en​ ​coach​ ​reist ​​hij ​​van​ ​Vlaanderen​ ​naar het ​ ​buitenland​ ​en​ ​is​ ​hij ​​steeds​ ​op​ ​zoek​ ​naar nieuwe​ ​uitdagingen​ ​en​ ​ervaringen.

Kan je maar niet genoeg krijgen van het evenementen plannen? Op 16 januari biedt De Ambrassade een volledige studiedag Events organiseren aan! Alle info en de inschrijvingslink vind je hier.

12) Versterk je coachende rol als jeugdwerker (bij vrijwilligers)  [UITVERKOCHT]

Wil jij anderen ondersteunen in het vinden van een zelf bedachte oplossing? Wil je het potentieel van vrijwilligers kunnen inschatten en belichten om effectiever en met nog meer plezier samen te werken? In deze workshop bouwen we verder op inzichten en reflecties over je rol als ondersteuner die je opdeed tijdens de e-learning vooraf. Je krijg een beknopt inhoudelijk kader over waarderend coachen aangereikt en we versterken jou in je rol als coach door te oefenen met enkele oplossingsgerichte- en waarderende interventies. De werkvormen zijn laagdrempelig en zo samengesteld dat je ze onmiddellijk kan gebruiken in je eigen werkpraktijk.
Een oprechte interesse en nieuwsgierigheid in ‘de ander’ is de enige voorwaarde om deel te nemen aan deze workshop.

Kris Snick is sinds 2014 actief als zelfstandig adviseur, coach en procesbegeleider bij Kessels & Smit. Sinds zijn tienerjaren was hij actief in het lokale jeugdwerk en zijn professionele carrière ging van start als stafmedewerker bij de Vlaamse Jeugdraad. Daar initieerde hij heel wat participatieve trajecten met vrijwilligers.
Silvia Derom is zelfstandig coach & trainer bij Kessels & Smit, The Learning Company. Ze heeft een praktijk voor loopbaan- en ondernemerscoaching, waarbij ze zich focust op de ‘multipassionates’ onder ons, oftewel ‘creatieve generalisten’. Het potentieel en de talenten van mensen naar de oppervlakte brengen is een activiteit waar Silvia haast nooit genoeg van kan krijgen.

 

Praktisch

 • Begeleiding: De Ambrassade i.s.m. experts
 • Datum: zaterdag 03/02/2018
 • Duur: 09u30 - 18u00
 • Locatie: Scoutshuis én CVO SOPRO (Antwerpen)
 • Max. aantal deelnemers: 200
 • Prijs: € 30 per persoon (Wanneer je maar een halve dag wenst te komen, betaal je ook 30 euro)
 • Meer info? Zelf een ontbijtstand verzorgen? Stuur een mailtje naar jasmien.schutz@ambrassade.be of neem telefonisch contact op via 025511391
 • Deadline inschrijvingen: 22 januari