Commissie Jeugdwerk

Elke derde woensdag van de maand komt het jeugdwerk samen voor de Commissie Jeugdwerk. De Commissie Jeugdwerk vertegenwoordigt alle gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties. Het is een ontmoetingsplek voor jeugdorganisaties, een inhoudelijk sturend orgaan voor alles wat te maken heeft met de jeugdsector en de ondersteuning die De Ambrassade biedt aan de jeugdsector. De Commissie Jeugdwerk formuleert en bepleit standpunten en adviezen over jeugdsectorgerelateerde thema’s ter advies aan de Vlaamse Jeugdraad.
 

De documenten voor de vergadering zijn telkens  te downloaden vanaf vrijdag voor de commissie via box.com met je persoonlijke login. Het verslag vind je een week na de commissievergadering ook daar terug.

Heb je nog geen toegang tot onze box.com? Stuur een mail naar isaak.malik@ambrassade.be

Ben je je paswoord vergeten? Vraag een nieuw paswoord aan via box.com o.b.v. jouw mailadres

Is de CJW nieuw voor jou? Geef dan een seintje aan hans.cools@ambrassade.be
 

Doelgroep

  • Beleidsmedewerkers;
  • Coördinatoren.

Praktische informatie