Collegagroepen

Voor het jeugdwerk organiseren we enkele collagroepen. We brengen het jeugdwerk zo functiegericht bij elkaar:


Collegagroep: VORMING | COÖRDINATOREN | DIVERSITEIT ON TOUR| COMMUNICATIE


Collegagroep "Vorming"

De collegagroep vorming is de plek om onder vormingscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar. Doorheen het werkjaar werken we dan ook met intervisiegroepen van 4 à 5  personen om elkaar als collega’s te ondersteunen. Via deze methodische onderbouwde manier van uitwisselen kan je eigen thema’s inbrengen en helpen we elkaar om vragen op te lossen. 
 
Met tijdens opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we ook telkens verder aan de slag. Zo kunnen er bijvoorbeeld agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen. Vaak is er ook een link met andere geplande activiteiten, studiedagen of projecten. 
 
De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met één van hun inspirerende praktijken. Daarna buigen we ons in intervisiegroepen over de verschillende vragenstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Afsluitend geven we de grote conclusies een plek waarna we vooruitblikken naar de volgende bijeenkomst(en)
 

Doelgroep 

Vormingsmedewerkers en bovenlokale vrijwilligers van:
 • Organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • Trusty-leden en Trusty-leden in aanvraag.
 

Doelstellingen

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.  
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante vormingstopic en ontwikkelen er expertise over. 
 • De deelnemende vormingsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief geplaatst. 
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.
 

Praktisch

Begeleiding: Line Ostyn & Toon Vanotterdijk van De Ambrassade (i.s.m. experts)
BELANGRIJK: hoewel je steeds voor een enkele bijeenkomst inschrijft en gefactureerd wordt, vraagt een effectieve en efficiënte intervisie om aanwezigheid. Graag zien we je dus op elke bijeenkomst van je intervisiegroep aansluiten. 
    
 • 5 keer per jaar 
 • In afwachting van een nieuwe website vind je alle input van de voorbije bijeenkomsten op onze dropbox
 • Duur: 12u30 tot 16u30
 • Locatie: Bij De Ambrassade of op locatie. 
 • Max. aantal deelnemers: 25
 • Prijs: € 30 per bijeenkomst per persoon (koffie en lunch inbegrepen). 
 • Data:
 1. dinsdag 03/10/2017
 2. woensdag 22/11/2017 
 3. | donderdag 25/01/2018 
 4. | dinsdag 13/03/2018
 5. woensdag 23/05/2018 
   

Collegagroep Coördinatoren 

voor coördinatoren

1 | vrijdag 17/11/2017
2 | vrijdag 18/05/2018


 

 


Collegagroep "Diversiteit on tour"

voor diversiteitsmedewerkers

1 | donderdag 21/09/2017 (NM)

2 | donderdag 09/11/2017
3 | woensdag 17/01/2018 
4 | donderdag 15/03/2018 
5 | donderdag 17/05/2018 


Collegagroep "Communicatie"

voor communicatiemedewerkers en –verantwoordelijken

1 | woendag 04/10/2017
2 | woensdag 06/12/2017 
3 | woensdag 28/02/2018 
4 | woensdag 06/06/2018