Inspiratiedag Jeugdinfo (juni)

08/06/2017 - 09:00 - 13:00

Een website over gezonde voeding, een ledenblaadje met tips over op kamp gaan, een app over privacy-instellingen op Facebook of een gesprek met een jongere die zich voor het eerst moet gaan inschrijven bij VDAB. Allemaal zijn het jeugdinformatieproducten of –momenten. Is jouw organisatie hiermee bezig? Dan ben je welkom op onze inspiratiedagen jeugdinfo!

Wij nodigen telkens een inspirerende spreker uit en gaan daarna in twee praktische workshops dieper in op het maken van kwaliteitsvolle jeugdinformatie. De 7 Trusty-principes vormen onze leidraad.

 Doelgroep

 • Trusty-leden;
 • Jeugdinformatieorganisaties;
 • Organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Programma

 • 9u15: Onthaal
   
 • 9u30 - 10u30: Keynote ‘RePresent’ door Stampmedia

  StampMedia voerde in opdracht van mediawijs.be, Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, een onderzoek naar de eventuele kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve bevraging, een focusgesprek over media en mediagebruik en een dialooggesprek met professionele journalisten.

  Uit de gesprekken die we voerden, bleek dat er wel degelijk een kloof is. Jongeren met een migratieachtergrond vinden dat ze nauwelijks een stem krijgen in de nieuwsmedia. Als ze aan bod komen, is dat volgens hen vaak in een negatieve context. Vanuit hun ervaringen in de dialooggesprekken reiken jongeren en journalisten samen een aantal oplossingen aan om de representatie van de jongeren in de media te verbeteren.

  We vroegen StampMedia om ons te vertellen over hun onderzoek RePresent naar de kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia. Zij leerden uit dat onderzoek heel wat zaken die ook van toepassing zijn op het bereiken van die jongeren met jeugdinformatie.

   
 • 10u45-12u30: Keuze uit 2 workshops

  Debattle – Project Gemeenteraadsverkiezingen van De Ambrassade en VVJ

  In deze workshop trekken we je mee in onze plannen richting gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018. Samen met VVJ willen we het komende jaar alle jongeren in Vlaanderen informeren, inspireren en uitdagen om aan de slag te gaan met hun lokale (jeugd)beleid. We werken daar o.a. heel wat informatie- en participatietools voor uit, die we graag door jullie al eens laten testen. Bovendien kunnen we misschien nog tot interessante samenwerkingen komen voor dit project. Wij staan open voor alles.

  Hoe evalueer ik mijn informatieproduct – door Twisted Studio

  Één van de 7 Trusty-principes is het evalueren van je informatieproduct. Maar hoe kan je dat nu op een zinvolle en effectieve manier aanpakken? Lies Verhetsel van Twisted Studio geeft ons een workshop in design thinking, of hoe je je product constant in vraag stelt, aftoetst bij je doelpubliek en op die manier aan doorlopende evaluatie doet. Gedaan met een saaie surveymonkey!

   
 • 12u30 – 13u: broodjeslunch

Praktisch

 • Datum: donderdag 8/06/2017
 • Duur: 9u30 - 13u00
 • locatie: De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel)