Collegagroep vorming (januari 2018)

25/01/2018 - 12:00 - 16:30

Ben je vormingsmedewerker in de jeugdsector? Dan nodigen we je van harte uit om samen met ons expertise op te bouwen en van elkaar bij te leren. We zijn telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kort kennismaken met één van hun meest inspirerende praktijken. Daarna buigen we ons in intervisiegroepen van 4 à 5  personen over de verschillende vragenstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt.

Met de opgebouwde expertise of vragen die overblijven, gaan we ook telkens verder aan de slag. Zo kunnen er bijvoorbeeld agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen. Vaak is er ook een link met andere geplande activiteiten, studiedagen of projecten.

Voor meer algemene info rond de collegagroep neem hier een kijkje.

Programma: 

12u00 Lunch

12u30 Voorstelling van Hujo vzw, met het humanisme als rode draad door hun werking + teasers uit hun aanbod over debatteren, filosoferen

13u30 Ronde tafel over vormingsnieuws

14u15 Pauze

14u30 General Data Protection Regulations: gewijzigde privacywetgeving en implicaties op onze job

15u00 Intervisie in kleine groepjes a.d.h.v. 4 verschillende intervisiemethodieken

16u15 Oogstmoment: Hoe kunnen we verder met deze leeruitkomsten?

16u30 Einde

Doelgroep

Vormingsmedewerkers en bovenlokale vrijwilligers van:

  • Organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
  • Trusty-leden en Trusty-leden in aanvraag.

Praktisch

  • Begeleiding: De Ambrassade (Line Ostyn: 02 551 13 84 - line.ostyn@ambrassade.be & Toon Vanotterdijk: 02 551 13 95 - toon.vanotterdijk@ambrassade.be )
  • Data: 3/10/2017 -  22/11/2017 - 25/01/2018 - 13/03/2018 - 23/05/2018
    Inschrijven per aparte datum
  • Duur: 12u00 - 16u30
  • Locatie: Wordt nog aangekondigd
  • Max. aantal deelnemers: 25
  • Prijs: € 20 per bijeenkomst per persoon (koffie en lunch inbegrepen).