Ondersteuningsaanbod Coördinatoren

In ons ondersteuningsaanbod voorzien we ook specifiek vormingen, netwerkomenten en studiedagen voor coördinatoren, directies en leidinggevende in het jeugdwerk. Waar we zelf niet de kennis in huis hebben verwijzen we je graag door naar andere organisaties die ook een aanbod hebben waar jeugdwerkorganisaties gebruik van kunnen maken.


INTERVISIE | NETWERKMOMENT | NIEUWSBRIEF & CONTACT | ANDERE ORGANISATIES


Intervisie voor coördinatoren

Al enkele jaren starten we elk werkjaar een nieuwe intervisiegroep op voor coördinatoren in het jeugdwerk. De plek om van elkaar te leren met behulp van de intervisiemethodiek. Je kan deelnemen aan het infomoment om kennis te maken met de intervisiemethodiek en/of meteen inschrijven voor 6 intervisiemomenten.

 • Infomoment op vrijdag 16 september 2016
  (voorafgaand aan netwerkmoment coördinatoren)
 • 6 intervisies op dinsdagen van 9u30 tot 12u30
  (na de intervisie kan een broodjeslunch voorzien worden)
  • Dinsdag 27/09/2016
  • Dinsdag 08/11/2016
  • Dinsdag 20/12/2016
  • Dinsdag 24/01/2017
  • Dinsdag 14/03/2017
  • Dinsdag 09/05/2017

Meer info en inschrijven via het kalenderitem.


Netwerkmoment voor coördinatoren

Een sector is veel sterker als de organisaties ook met elkaar verbonden zijn! Daarom brengen we tweemaal per jaar graag alle coördinatoren, directeurs, leidinggevende van de Vlaamse jeugdwerkorganisaties samen om te netwerken. Vanaf 12u30 nodigen we hen uit om samen te lunchen. Om 13u30 laten  we een inspirerende gastspreker aan het woord. Na de inspanning volgt de ontspanning op ons Ambras Terras (najaar) of de Nieuwjaarsreceptie (voorjaar). 


 

Heb je vragen over dit aanbod voor coördinatoren dan kan je op de Ambrassade altijd terecht bij:

Timmy Boutsen

Stafmedewerker jeugdwerkondersteuning
Taken: organisatieontwikkeling, vorming, begeleiding en intervisie

02 551 13 65 |  timmy.boutsen@ambrassade.be mail mij

 

Deze drie organisatie hebben ook een aanbod voor jeugdwerkorganisaties over organisatie- en personeelsthema's en kan erg handig zijn voor coördinatoren of andere medewerkers van jeugwerkorganisaties:

SCWITCH

SCWITCH is een coöperatie met sociaal oogmerk van, door en voor de socioculturele sector.

SCWITCH biedt dienstverlening aan die organisaties versterkt in hun zakelijk management. Voor kosten-, tijd- en kopzorgbesparende diensten, aangepast aan de sector, zo mogelijk op organisatiemaat. Voor de macht van het getal, om bij samenaankoop meer gewicht in de schaal te werpen ten opzichte van marktspelers.

SCWITCH is een initiatief van Sociare, Socioculturele werkgeversfederatie, en FOV, de federatie sociaal-cultureel werk. De Ambrassade is steraandeelhouder van Scwitch.

Neem een kijkje op hun website voor meer informatie over hun aanbod:www.scwitch.be

Sociare

Sociare is de federatie van werkgevers Sociaal Cultureel Werk. Sociare is de enige Nederlandstalige werkgeversorganisatie en zetelt in de paritaire comités 329, 329.1 en 329.03. Daar onderhandelt ze namens haar leden met de vakbonden sectorale cao's over de arbeids- en loonsvoorwaarden.  De meeste jeugdwerkorganisaties zijn hier ook lid van. Ze bieden ook vormingen en ervaringsuitwisselingen aan. Bovendien biedt Sociare haar leden kwaliteitsvolle dienstverlening via advies, een online kennisdatabank verschillende vormingen, advies op maat en verschillende netwerkmomenten.

Voor de jeugdwerksector organiseert Sociare ook de 'Boeinde Babbels':
4x per werkjaar nodigen ze coördinatoren, leidinggevenden en medewerkers personeelsbeleid vanuit de jeugdsector uit op deze Boeiende Babbel. Daar delen ze in vertrouwen hun ervaring over een vooraf bepaald thema rond (personeels-)management en organisatiebeheer om zo mekaars werking te versterken.

Elke organisatie -met personeel- die onder PC 329 voor de socioculturele sector valt, kan bij Sociare aansluiten.

Neem een kijkje op hun website voor meer informatie over hun aanbod: www.sociare.be

HRwijs

HRwijs is een project van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) en geeft advies in medewerkersbeleid aan werkgevers in de social profit. Ze richten zich voornamelijk op kleinere organisaties (tot 50 werknemers) dan groot, die soms wel, maar vaker geen uitgewerkt HR-beleid.

Je kan bij hun terecht voor gericht informatie, advies op maat, je vindt er (online) tools & cases, een HRscan en ze organiseren ook verschillende vormingen en netwerkmomenten.

Neem een kijkje op hun website voor meer informatie over hun aanbod: www.hrwijs.be